Grand Stand

มนตร์ดำหรือธรรมชาติ : ฟ้าผ่าเปรี้ยงกลางสนาม..ทีมนึงไม่เป็นไร แต่อีกทีมตาย 11 คน(!?)

ชื่นชอบบทความนี้ของ : ชยันธร ใจมูล ?

แชร์เลยหากคุณอยากแบ่งปันกับคนใกล้ตัวบทความที่เกี่ยวข้อง