FEATURE

โอลิมปิกวิชาการแข่งขันกันอย่างไร เหมือนแข่งกีฬาโอลิมปิกสากลไหม ? | Main Stand 

ท่ามกลางกระแสวาทะเด็ดจากบรรดาผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ ที่มาพร้อมกับช่วงเวลาที่โอลิมปิก เกมส์ 2020 กำลังจะเปิดฉากแข่งขันอย่างเป็นทางการ

 


แม้จะเริ่มต้นด้วยคำว่า โอลิมปิก เหมือนกัน แต่ทั้งสองรายการนั้น มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมต่อการวัดศักยภาพ ทั้งด้านกีฬาและวิชาการที่ไม่อาจใช้เกณฑ์เดียวกันได้

มาลองเจาะดูการแข่งขันโอลิมปิกทั้งสองแบบกัน ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

 

แหล่งอ้างอิง :

ศูนย์สอวน. ดาราศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
https://olympics.com/ioc/faq/competing-and-being-part-of-the-games
http://www.imo-official.org/country_info.aspx?code=THA
https://icho2020.tubitak.gov.tr/storage/Results/Results.pdf
https://web.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943

 AUTHOR

กรทอง วิริยะเศวตกุล

Astronomy, Liverpool, You.
     


PHOTO

ภราดร ภราดร

อยากจะทำให้ดี ไม่ใช่แค่อยากจะทำให้เป็น
     


x