NEWS

"โอลิมปิก"" ร่วมมือ "ยูเอ็น" นำประเพณี "พักรบ" ของกรีกโบราณ สร้างสันติภาพโลกช่วง "โตเกียวเกมส์"ในโอลิมปิกยุคโบราณ  ประเพณีการ "พักรบ" หรือ Olympic Truce นับเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ 776 ปีก่อนคริสตกาล  โดยในช่วงก่อนและระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  เหล่าบรรดานักรบจะงดการหยิบจับอาวุธชั่วคราว  เพื่อให้มั่นใจว่าเมืองเจ้าภาพจะไม่ได้ถูกโจมตี  และนักกีฬากับผู้ชมจะสามารถแข่งขันอย่างปลอดภัย พร้อมเดินทางกลับไปยังประเทศของตนอย่างสงบสุข

 


ปัจจุบันคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี จัดตั้งโครงการ International Olympic Truce ขึ้นมาเมื่อปี 2000  โดยการนำแนวคิดการพักรบจากโอลิมปิกยุคโบราณมาใช้

วัตถุประสงค์สำคัญ คือ การผลักดันสันติภาพในกีฬาโอลิมปิกให้เกิดขึ้น รวมทั้งขจัดความขัดแย้งทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่ ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ  และมีการดำเนินการในภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอ 

ในโอลิมปิก 2020 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองให้นำแนวทางการพักรบ ของโอลิมปิกยุคโบราณ  มาปรับใช้กับนักกีฬาทุกภาคส่วน  เพื่อสร้างโลกที่สงบสุขและงดงามยิ่งขึ้น ตามหลักอุดมคติของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 

วอลคาน บอสคีร์ ประธานสมัชชาใหญ่แห่ง​สหประชาชาติชาวตุรกี เปิดเผยว่า "สหประชาชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ได้ร่วมมือและการสนับสนุในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนามนุษย์ การบรรเทาความยากจน ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การส่งเสริมสุขภาพความเสมอภาคทางเพศ การสร้างสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งมุ่งหวังที่จะสร้างความสงบสุขให้โลกนี้ ผ่านการแข่งขันกีฬา"  

"เนื่องในโอกาสที่โอลิมปิก 2020 และพาราลิมปิก 2020 จะเริ่มขึ้น   ผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้ง  ขอให้ยุติการก่อเหตุร้าย  เพื่อเป็นไปตามประเพณีการพักรบ ตามแนวทางของโอลิมปิกยุคโบราณที่นำมาปรับใช้ในโลกปัจจุบัน   พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยุติลง"

ด้าน โธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี  กล่าวเสริมว่า ขอให้โอลิมปิกครั้งนี้เป็นการแสดงให้มนุษยชาติเห็นว่า ความร่วมมือกันจะทำให้โลกใบนี้แข็งแกร่ง มากกว่ากองกำลังหรือผู้ไม่หวังดี ที่ต้องการแบ่งแยกมนุษยชาติออกจากกัน

สำหรับมติการพักรบ ตามกำหนดจะมีขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม หรือก่อนพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ 7 วัน ไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน หลังจากพิธีปิดพาราลิมปิกเกมส์ 7 วัน 

 

ที่มา :

https://www.insidethegames.biz/.../bozkir-calls-olympic...
https://olympics.com/ioc/olympic-truceAUTHOR

วิรวิชญ์ เจริญเชื้อ

หนุ่มผู้หลงรักในเสน่ห์ของตัวเลขและตรรกศาสตร์ เล่นกีฬาไม่เก่ง แต่ชะตานำทาง สู่แวดวงกีฬาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
     


PHOTO

ภราดร ภราดร

อยากจะทำให้ดี ไม่ใช่แค่อยากจะทำให้เป็น
     


x